Luleå Extremsport Förening

AVGIFTER, MEDLEMSKAP med mera....

Kategori: Arkivet


VÄGBESKRIVNING

Kategori: Vägbeskrivning

SÅ HÄR HITTAR DU TILL EXTREMSPORTHALLEN
med BUSS: 
Till Örnäsets centrum,
Extremsporthallen ligger i närheten av Örnäsets centrum,
gångavstånd ~ 400 meter

med BIL:
GPS-adress är Klyvargatan 3, stor parkering finns i anslutning till hallen 


STEELPARK
Ovanstående kommer att gälla för betongparken också som blir färdig i mitten av juni-2011.